english version
CIK-FIA European OK & OKJ Championship, round 1, Angerville