english version
CIK-FIA European Championship KZ2 round 2, OK-OKJ round 3, Le Mans